Sertifika Programı Sorular ve Cevapları

Cevapla
istisare.org
Süper Mod
Süper Mod
Mesajlar: 6479
Kayıt: 11 Haz 2023 16:18

Sertifika Programı Sorular ve Cevapları

Mesaj gönderen istisare.org »

İşitmeyen bir çocuktan işitme işlevinin gerektirdiği bir yazıyı dinlemesi istendiğinde dinleme eylemini gerçekleştirememesi’ şeklinde örneklendirilebilecek terim aşağıdakilerden hangisidir?

A-Engel
B-Yetersizlik
C-Zedelenme
D-Sosyal izolasyon


Aşağıdakilerden hangisi özel eğitim gerektiren bir unsurdur?

A-Zihinsel yeterlilik
B-Üstün ve özel yetenek
C-Özel öğrenmede başarı
D-Dil ve konuşmada akıcılık


Seçeneklerde verilenlerden hangisi özel eğitimin tanımıdır?

A-Kişide öğrenme yaşantıları yoluyla istendik davranış değişikleri oluşturma süreci
B-Bireylerin belirli kazanımları öğrenmeleri için planlanan, kasıtlı ve sistematik olarak uygulanan etkinlikler
C-Doğum öncesinden ölüme kadar devam eden süreçte, insan davranışlarındaki değişimlerin tanımlanması, incelenmesi
D-Bireysel ve gelişim özellikleri ile eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından anlamlı düzeyde farklılık gösteren bireylerin eğitim etkinlikleri


Aşağıdakilerden hangisi, özel yetenekli bir çocuğun özelliği değildir?

A-Bağımsız hareket etme
B-Özel akademik yetenek
C-Soyut fikirleri anlayabilme
D-Kısa süreli ve dağınık dikkat


Aşağıdakilerden hangisi ‘özel eğitim’ alanına yönelik ulusal düzeyde yapılan düzenlemelerden biri değildir?

A-Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği
B-573 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
C-5378 Sayılı Engelliler Hakkındaki Kanun
D-Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği


Irmak göz teması kurmayı sevmeyen, çevresine aşırı ilgisiz, fiziksel temastan hoşlanmayan, insanlarla iletişim yerine cansız varlıklarla ilgilenmeyi tercih eden ve geç konuşan 6 yaşında bir çocuktur.

Irmak’ın gösterdiği belirtiler ne tür bir yetersizliğin göstergeleri olabilir?

A-İşitme güçlüğü
B-Ortopedik yetersizlik
C-Gelişimsel yetersizlik
D-Dil ve konuşma güçlüğü


Özel eğitim hizmetleri alanında tanılama, yönlendirme ve izleme sürecindeki çalışmalar hangi merkez tarafından yapılmaktadır?

A-Özel Eğitim Anaokulları veya Ana Sınıfları
B-Rehberlik araştırma merkezleri
C-Destek Eğitim Odası
D-Özel Eğitim Sınıfı


Aşağıdakilerden hangisi ‘kaynaştırma eğitimi’ alacak çocuğun özelliğidir?

A-Hareketlilik
B-Etkili konuşma
C-Kısa süren hevesler
D-Özel akademik yetenek


I. İlçe Millî Eğitim Müdürü
II. Şube müdürü
III. Okul müdür yardımcısı
IV. Rehberlik öğretmeni
V. Öğrenci velisi
VI. Öğrenci
VII. Öğrencinin sınıf öğretmeni
VIII. Öğrencinin alan öğretmeni
IX. Okullarda BEP hazırlamak amacıyla kurulacak bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme biriminde yukarıdakilerden hangi ikisi yer almaz?

A-I ve II
B-III ve IV
C-V ve VI
D-VII ve VIII


Bir veli, eğitsel değerlendirme ve tanılama ile yerleştirme kararlarına nasıl ve ne kadar sürede itiraz edebilir?

A-Eğitsel değerlendirme ve tanılama ile yerleştirme kararlarının sadece birine bir defa olmak üzere, kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde itiraz edebilir
B-Eğitsel değerlendirme ve tanılama ile yerleştirme kararlarının her birine birer defa olmak üzere, kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 40 gün içinde itiraz edebilir.
C-Eğitsel değerlendirme ve tanılama ile yerleştirme kararlarının her ikisine sadece bir defa olmak üzere, kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 50 gün içinde itiraz edebilir.
D-Eğitsel değerlendirme ve tanılama ile yerleştirme kararlarının her birine birer defa olmak üzere, kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içinde itiraz edebilir.Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin 28. Maddesinin d bendinde: "Öğrencinin destek eğitim odasında alacağı haftalık ders saati, haftalık toplam ders saatinin %40´ını aşmayacak şekilde planlanır" denilmektedir.

Buna göre haftada 30 saat ders gören kaynaştırma öğrencisinin destek eğitim odasında faydalanabileceği ders saati en fazla ne kadardır?

A-12
B-11
C-10
D-9


“Aile eğitimi, her tür ve kademedeki özel eğitim gereksinimi olan öğrencilerin eğitimine katkı sağlamak amacıyla aileye verilecek her türlü ……… ve ……… hizmetlerini içerir.”

Cümlede boş bırakılan yerlere hangi iki kelime gelmelidir?

A-kırtasiye, ulaşım
B-donanım, kurulum
C-rehberlik, eğitim
D-destek, öğretim


I. Kendine güveni artar.
II. Ortak yaşam becerisi artar.
III. Araç gereç kullanımı gelişir.
IV. Takdir edilme, cesaret, sorumluluk duyguları gelişir.
Yukarıda verilenlerden hangileri kaynaştırma eğitiminin çocuğa faydalarıdır?

A-I ve II
B-II ve III
C-III ve IV
D-I, II, III ve IV


“…………. …………. ifadeyi karşı tarafa iletmek için görsel kanalı kullanan dillere verilen genel bir addır. Bu dilin kendine ait dil bilgisel yapısı ve kelime dağarcığı vardır.”

Cümlede boş bırakılan yere hangi iki kelime gelmelidir?

A-Konuşma dili
B-Meslek dili
C-İşaret dili
D-Yazı dili


Aşağıdakilerden hangisi işitme yetersizliği olan bireylerin kullandıkları iletişim yöntemlerinden biri değildir?

A-Braille alfabesi
B-Dudak okuma
C-Konuşma
D-İşaret


İşitme kaybının derecesi odyolojik değerlendirme ile elde edilir. Bu değerlendirmelerde kullanılan ve sesin şiddetini belirten birim aşağıdakilerden hangisidir?

A-Fonetik
B-Desibel
C-Forte
D-Oktav


İşitme kaybı yaşayan birinin, işitmeye yardımcı teknolojik cihazları kullanabilmesi için işitme kaybı seviyesi aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A-Dil öncesi işitme kaybı
B-Dil sonrası İşitme kaybı
C-Çok hafif işitme kaybı
D-Hafif işitme kaybı


Bir yetersizliğinden dolayı internette tarama yapabilmek için ekran seslendirme programını kullanarak ödevlerini yapabilen Muzaffer’in, bu yardımcı araç sayesinde hayatı oldukça kolaylaşmıştır.

Ekran seslendirme programını kullanan Muzaffer’in yetersizliği aşağıdakilerden hangisidir?

A-Zihinsel yetersizlik
B-Ortopedik engel
C-Görme engeli
D-İşitme engeli


Aşağıdakilerden hangisi görme engelli bir bireyin hayatını kolaylaştırıcı unsurlardan değildir?

A-Uyarı levhası, merdiven altı yüksekliği vb. yerden en az 210 cm yukarıda olmalı.
B-Toplumdan izole yaşam ortamları ile olası riskler ortadan kaldırılmalı.
C-Yaya geçitlerinde sesli ve ışıklı uyarı sistemleri kullanılmalı.
D-Kaldırım kenarlarında yönlendirici hatlar bulunmalı.


“Yaşamlarını sürdürebilmek için sürekli ve düzenli olarak başkalarının desteğine gereksinim duyarlar. Yalnızca anlaşılabilir birkaç sözcükle çok seyrek olarak iletişim başlatabilir ya da başkalarının sosyal etkileşim girişimlerine çok az karşılık verebilirler. Tüm ortamlarda işlevde bulunmasını engelleyecek düzeyde aşırı sıklıkta sınırlı ve yineleyici davranışlar sergileyebilir ve rutin değişikliklerine uyum sağlamada aşırı güçlükler yaşayabilirler.”

Yukarıda tanımı yapılan nörogelişimsel bozukluk aşağıdakilerden hangisidir?

A-Otizm
B-Rett Sendromu
C-Asperger Sendromu
D-Dikkat Eksikliği /Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)
Cevapla

“Özel Eğitimde Toplumsal Farkındalığı Artırma” sayfasına dön