Sertifika Programı Sorular ve Cevapları

Cevapla
istisare.org
Süper Mod
Süper Mod
Mesajlar: 6479
Kayıt: 11 Haz 2023 16:18

Sertifika Programı Sorular ve Cevapları

Mesaj gönderen istisare.org »

sayilar = [1,2,3,4,5]
for i in sayilar:
print(sayilar[-1])
Yukarıdaki kod çalıştırıldığında aşağıdaki çıktılardan hangisini verir?

A-1,2,3,4,5
B-5,4,3,2,1
C-5,5,5,5,5
D-1,2,3,4


i = 0
while (i<5):
print(i)
i+=1
Yukarıdaki kod blokunun ekran çıktısı aşağıdakilerden hangisidir?

A-KeyError: 'i'
B-0,1,2,3,4
C-1,2,3,4,5
D-0,1,2,3,4,5


Koşul ifadelerinde, koşulun yanlış olması durumunda çalışacak kodlar aşağıdaki ifadelerin hangisinden sonra yazılır?

A-elif
B-if
C-else
D-while


Aşağıdakilerden hangisi Python programlama dilinde kullanılan koşul yapılarından biri değildir?

A-for if
B-if else
C-if
D-if elif


Aşağıdakilerden hangisi gömülü fonksiyonlardan biri değildir?

A-abs()
B-def()
C-map()
D-print()


Python’da bir modülü içe aktarmak için aşağıdaki ifadelerden hangisi kullanılır?

A-return
B-modüle
C-include
D-import


((5 * ((25 % 13) + 100) / (2 * 14)) // 2)

Yukarıdaki işlemin Python editöründe ekran çıktısı aşağıda verilenlerden hangisi olur?

A-25
B-20.0
C-10.0
D-10


sozluk = {"Adı":"Selim","Şehir":"Sivas","Yaş":3,"Kilo":22}

print(sozluk ["Yaş"])

Yukarıdaki kod çalıştırıldığında aşağıdaki çıktılardan hangisini verir?

A-2
B-KeyError: ‘Yaş’
C-3
D-4


Aşağıdakilerden hangisi Python programında değişken ismi olamaz?

A-Sayı1
B-Sayi1
C-_1.sayi
D-1.sayi_


Listelerde kullanılan “Append” metodunun işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

A-Listenin sonundaki elemanı silmek
B-Listeyi bölmek
C-Listeyi sıralamak
D-Listeye yeni eleman eklemek


Python IDLE uygulamasını açtığımızda karşımıza çıkan ekrana verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A-Shell
B-Editor
C-Module
D-Anaconda


Python kodlarımızda herhangi bir değişiklik yapıp çalıştırmak için klavyeden F5 tuşuna bastığımızda aşağıdaki pencerelerden hangisi açılır?

A-Çalıştır (Run Module)
B-Kaydet (Save)
C-Farklı Kaydet (Save As)
D-Aç (Open)


Anaconda Navigator arayüzünde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A-GreyWalnut
B-Spyder
C-PyCharm
D-Jupyter Notebook


demet = (1,2,3,5,4,4,4)

print(demet.count(4))

Yukarıdaki kod çalıştırıldığında aşağıdaki çıktılardan hangisini verir?

A-1,2,3
B-3
C-5
D-3,2,1


Python'da bir fonksiyon tanımlarken kullanılan yapı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir.

A-function
B-create function ( ):
C-var function( ):
D-def function( ):


Python Shell (Kabuk) üzerinde kod yazıp “……..” tuşuna basarak programın derleme yapmasına gerek olmadan ekran çıktısını görebiliriz.

Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A-Clear
B-Delete
C-Ctrl+Enter
D-Enter


Aşağıdakilerden hangisi Python programlama dilinde değişken adı olarak kullanılamayacak anahtar sözcüklerden biridir?

A-konu
B-not
C-ders
D-without


Python programını yükleme sırasında aşağıdakilerden hangisini daha sonra yaparız?

A-Python kurulum dosyasını indirmek
B-“Download Python” butonuna tıklamak
C-“Add Python 3.x to PATH” kısmını işaretlemek
D-Python kurulum dosyasına çift tıklayarak kurulumu başlatmak


Modüllerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A-Python’da her dosya bir modüldür.
B-“import *” ifadesi en popüler fonksiyonları içe aktarır.
C-Bir modül bir fonksiyon içerir.
D-Modül adı büyük harf ile başlar.


Sözlük tipi verilerde sözlüğe ait değer ve anahtarları birlikte ekrana yazdırmak için hangi metot kullanılır?
A-Items
B-Values
C-Pop
D-Keys
Cevapla

“Nesneye Dayalı Programlama - PYTHON Geliştirme Ve Uyum Eğitimi” sayfasına dön